Betaaldatum Kindgebonden budget 2022

De betaaldatum van het Kindgebonden budget staat hieronder vermeld. Alle datums die er staan zijn de datums dat de betaling wordt gedaan. De betaling staat voor 24:00 uur de betreffende dag maximaal op de bekende bankrekening.

De betalingen gaan een maand vooruit, je krijgt in januari al het Kindgebonden Budget van februari uitbetaald.

Overzicht Betaaldatum Kindgebonden budget

UitbetalingBetaling over:
Maandag 21 maartvoor de maand april 2022
Woensdag 20 aprilvoor de maand mei 2022
Vrijdag 20 meivoor de maand juni 2022
Maandag 20 junivoor de maand juli 2022
Woensdag 20 julivoor de maand augustus 2022
Maandag 22 augustusvoor de maand september 2022
Dinsdag 20 septembervoor de maand oktober 2022
Donderdag 20 oktobervoor de maand november 2022
Maandag 21 novembervoor de maand december 2022
Dinsdag 20 decembervoor de maand januari 2022
*) Hierboven staan de Uitbetaal datums van het Kindgebonden budget 2022