Uitbetaal datum Zorgtoeslag 2022

Benieuwd naar de Uitbetaal datum zorgtoeslag 2022? Deze staan hieronder in de tabel vermeld. De betalingen gaan altijd een maand vooruit. Je ziet bij “betaling over” staan over welke maand de betaling is.

Overzicht Uitbetaal datum Zorgtoeslag 2022

UitbetalingBetaling over:
Maandag 21 maartvoor de maand april 2022
Woensdag 20 aprilvoor de maand mei 2022
Vrijdag 20 meivoor de maand juni 2022
Maandag 20 junivoor de maand juli 2022
Woensdag 20 julivoor de maand augustus 2022
Maandag 22 augustusvoor de maand september 2022
Dinsdag 20 septembervoor de maand oktober 2022
Donderdag 20 oktobervoor de maand november 2022
Maandag 21 novembervoor de maand december 2022
Dinsdag 20 decembervoor de maand januari 2022
*) Hierboven staan de Uitbetaal datums van de zorgtoeslag 2022